Авторы: Нелін Є.П.

Класс: 10

Предмет: Алгебра

Параграф 1. Множини:1.2. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотоужні множини:

1.3. Числові множини. Множина дійсних чисел:

1.4. Метод математичної індукції:

Розділ 2. Степенева функція:

Продовження розв'язання завдань:

2.1. Поняття числової функції. Найпростіші властивості числових функцій:

2.2. Властивості і графіки основних видів функцій:

3.1:

3.2. Системи рівнянь:

3.2 Застосування властивостей функцій до розвязання рівнянь:

Параграф 4:

Параграф 5:

Параграф 6:

Параграф 7:

8.1:

8.2:

8.3:

8.4:

8.5:

10.1:

10.2:

10.3:

Параграф 11. Ірраціональні нерівності:

Параграф 12. Узагальнення поняття степеня. Степенева функція, її властивості та графік:

Параграф 13. Розвязання ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами:

Параграф 14. Тригонометричні функції кута і числового аргументу:

Параграф 14. Радіанна міра кутів:

Параграф 16. Властивості тригонометричних функцій:

17.1:

Параграф 18. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу:

19.1 Формули додавання:

19.2 Формули зведення:

19.2 Формули подвійного аргументу:

19.4:

19.5:

19.6:

Параграф 20. Обернені тригонометричні функції:

Параграф 21. Розвязання найпростіших тригонометричних рівнянь:

Параграф 22. Розвязання тригонометричних рівнянь, які відрізняються від найпростіших:

Параграф 23. Розвязання систем тригонометричних рівнянь:

Параграф 24. Приклади розвязання більш складних тригонометричних рівнянь та їх систем:

Параграф 25. Розвязання тригонометричних нерівностейї:

Параграф 26. Тригонометричні рівняння з параметрами:

9.3 Обернена функція:

12.2 Степенева функція, її властивості та графік:

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

Обратная связь

Обратная связь