Авторы: Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.

Класс: 10

Предмет: Алгебра

§ 1. МНОЖИНИ. ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ:1. Множина та її елементи:

2. Підмножина. Операції над множинами:

3. Скінченні множини, взаємно однозначна відповідність:

4. Нескінченні множини. Зліченні множини:

5. Повторення та розширення відомостей про функцію:

6. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції:

7. Парні і непарні функції:

9.:

12. Метод інтервалів:

13. Рівняння й нерівності з параметрами:

14. Рівняння і нерівності, які містять знак модуля:

15. Рівняння з двома змінними та його графік:

16. Нерівності з двома змінними:

17. Системи нерівностей із двома змінними:

18. Ділення многочленів. Корені многочлена. Теорема Безу:

19. Алгебраїчні рівняння:

20. Метод математичної індукції:

21. Степенева функція:

22. Степенева функція з цілим показником:

23. Означення кореня n-го степеня:

25. Тотожні перетворення виразів:

26. :

27. Означення степеня з раціональним показником:

28. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником:

29. Ірраціональні рівняння:

30. Метод рівносильних перетворень:

31. Різні прийоми розв'язання ірраціональних рівнянь та їх систем:

32. Ірраціональні нерівності:

33. Радіанне вимірювання кутів:

34. Тригонометричні функції числового аргументу:

36. Періодичні функції:

37. Властивості і графіки функцій y=sinx i y=cosx:

38. Властивості і графіки функції y = tgx i y = ctgx:

39. Основні співвідношення між тригонометричними функціями:

40. Формули додавання:

42. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів:

43. Формули для пертворення суми і різниці у добуток:

46. Рівняння cos x = b:

47. Рівняння sin x = b:

48. Рівняння tg x = b i ctgx = b:

49. Рівняння y = arccos x i y = arcsіn x:

50. Функція y = arctg x i y = arcctg x:

51. Тригонометричні рівняння, що зводяться до алгебраїчних:

52. Розв’язування тригонометричних рівнянь:

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

Обратная связь

Обратная связь