Обложка ГДЗ по Физике Запитання задачі тести 9 класс Кирик 1996

Авторы: Кирик Л.А., Гельфгат І.М., Генденштейн Л.Е.

Класс: 9

Предмет: Физика

1. ЕЛЕКТРИЗАЦIЯ ТIЛ. ПРОВIДНИКИ I ДIЕЛЕKТРИКИ:

2. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ. ЗАКОН КУЛОНА:

3. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ:

5. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ДIЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ:

6. СИЛА СТРУМУ I НАПРУГА. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДIЛЯНКИ КОЛА:

7. ПОСЛIДОВНЕ I ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВIДНИКIВ:

8. РОБОТА I ПОТУЖНIСТЬ. ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА:

9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РIЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ:

10. ТЕСТИ:

11. МАГНIТНI ВЗАЄМОДІІ. МАГНIТНЕ ПОЛЕ:

12. ЕЛЕКТРОМАГНIТНА IНДУКЦIЯ:

13. ТЕСТИ:

14. БУДОВА АТОМА. АТОМНЕ ЯДРО:

15. РАДIОАКТИВНIСТЬ:

16. ЯДЕРНI РЕАКЦIІ. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА:

17. ТЕСТИ:

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

Обратная связь

Обратная связь